Halinów Zakład Komunalny
tworzenie stron
Zakład Komunalny w Halinowie

Zakład Komunalny w Halinowie Sp. z o.o.

Z miłości do wody i środowiska naturalnegoZakład Komunalny w Halinowie sp. z o.o.

Zakład Komunalny w Halinowie sp. z o.o.
ul. Józefa Piłsudskiego 77
05-074 Halinów

tel.: 22 760 40 15
tel.: 22 380 55 95
tel.: 22 783 69 05
tel.: 22 783 63 71

Po połączeniu prosimy o wybór odpowiedniego numeru wewnętrznego:
- wew. 392 – wywóz nieczystości ciekłych
- wew. 385 – wymiana wodomierzy
- wew. 386 – rozliczenia
- wew. 383 – warunki przyłączenia do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej
- wew. 395 – inwestycje i rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej 

e-mail:  biuro@zakladkomunalny.pl

Adres skrytki ePuap: /zkh77/skrytkaESP


Spółka wpisana jest do rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku pod numerem
KRS: 0000756425, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

NIP: 8222372410
REGON: 381452936

Wysokość kapitału zakładowego 54 066 000 PLN


Godziny pracy:
poniedziałek - piątek 8.00 - 16.00

Godziny otwarcia kasy:
poniedziałek - czwartek: 8.00 - 15.00
piątek: 8.00 - 14.00

Numery rachunków bankowych:
Bank Spółdzielczy w Halinowie
ul. Józefa  Piłsudskiego 36
05-074 Halinów
54 8019 0000 2001 0201 0027 0001

PKO Bank Polski S.A.
ul. Puławska 15
02-515 Warszawa
85 1020 4476 0000 8502 0432 5015


Zarząd Spółki Zakładu Komunalnego w Halinowie przyjmuje interesantów po uprzednim umówieniu spotkania i przedstawieniu celu wizyty w sekretariacie.

Terminy należy umawiać telefonicznie pod numerem telefonu: 22 760 40 15

 

Kierownik ds. utrzymania ruchu
Michał Białowąs
tel.: 882 872 145  (w godzinach 7.00-15.00 od poniedziałku do piątku)

Kierownik ds. technicznych
Alicja Boguszewska
 

Oczyszczalnia Ścieków w Długiej Kościelnej
 tel.: 22 783 69 06 (całodobowo)

Stacja Uzdatniania Wody w Mrowiskach
tel.: 696 453 774 (w godzinach 8.00-15.00 od poniedziałku do piątku)

Pogotowie wodociągowo-kanalizacyjne
tel.: 696 453 774 (całodobowo)


Zakład Komunalny w Halinowie sp. z o.o. – Biuro Obsługi Klienta
ul. Józefa Piłsudskiego 77
05-074 Halinów
tel. 22 760 40 15 lub 22 380 55 95 (w godz. 8.00-16.00 od poniedziałku do piątku)


Zakład Komunalny w Halinowie sp. z o.o. – Oczyszczalnia Ścieków
ul. Polna 1
05-074 Długa Kościelna, gm. Halinów
tel. 22 783 69 06 (całodobowo)


Zakład Komunalny w Halinowie sp. z o.o. – Stacja Uzdatniania Wody Mrowiska
ul. Mrowiska 42a
05-074 Mrowiska, gm. Halinów
tel.: 696 453 774 (w godz. 8.00-15.00 od poniedziałku do piątku)