Informacja

22.03.2018

14:10

Depositphotos_4371074_originalW dniu 27.03.2018r. Zakład Komunalny będzie czynny w godz. 08:00-12:30. Kasa Zakładu będzie czynna do godziny 12:00.

 

Za utrudnienia przepraszamy.

Awaria sieci wodociągowej w miejscowości Wielgolas Brzeziński

20.03.2018

12:45

Depositphotos_4371074_originalZakład Komunalny w Halinowie informuje, że w związku z awarią sieci wodociągowej w miejscowości Wielgolas Brzeziński, zasilanej w wodę ze Stacji Uzdatniania Wody w Mrowiskach w dniu 20.03.2018 r. do godziny 20:00 mogą wystąpić przerwy w dostawie wody do budynków zlokalizowanych w miejscowości Cisie oraz Wielgolas Brzeziński.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Awaria sieci wodociągowej w dniu 19.03.2018 r.

19.03.2018

12:59

Depositphotos_4371074_originalZakład Komunalny w Halinowie informuje, że w związku z awarią sieci wodociągowej na skrzyżowaniu ul. Mostowej i ul. Dworcowej w Cisiu zasilanej w wodę ze Stacji Uzdatniania Wody w Mrowiskach w dniu 19.03.2018 r. do godziny 22:00 mogą wystąpić przerwy w dostawie wody do budynków zlokalizowanych w miejscowości Cisie oraz Wielgolas Brzeziński.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Informacja o wstrzymaniu dostawy wody w dniu 19.03.2018 r. w Cisiu.

19.03.2018

11:20

Depositphotos_4371074_originalZakład Komunalny w Halinowie informuje, że w związku z robotami związanymi z budową sieci wodociągowej w ul. Dworcowej, w dniu 19.03.2018 r. w godzinach 09:00 – 12:00 zostanie wstrzymana dostawa wody do budynków w Cisiu.

 

Za utrudnienia przepraszamy.

Informacja o wstrzymaniu dostawy wody w dniu 20.03.2018 r. w Starym Koniku i Duchnowie

15.03.2018

11:24

Depositphotos_4371074_originalZakład Komunalny w Halinowie informuje, że w związku z robotami związanymi z budową przyłącza wodociągowego w ul. Bosmańskiej, w dniu 20.03.2018 r. w godzinach 09:00 – 12:00 zostanie wstrzymana dostawa wody do budynków w miejscowości Stary Konik oraz Duchnów, ul. Szosa Mińska, Kresowa, Bosmańska, Spacerowa.

 

Za utrudnienia przepraszamy

Informacja o wstrzymaniu dostawy wody w dniu 19.03.2018 r. w Cisiu.

14.03.2018

13:40

Depositphotos_4371074_original

Zakład Komunalny w Halinowie informuje, że w związku z robotami związanymi z budową sieci wodociągowej w ul. Dworcowej, w dniu 19.03.2018 r. w godzinach 09:00 – 12:00 zostanie wstrzymana dostawa wody do budynków od nr 10 do 24 przy ulicy Dworcowej w Cisiu.

 

Za utrudnienia przepraszamy.

 

awaria 19.03.2018

Informacja o wstrzymaniu dostawy wody w dniu 16.03.2018 r. w Długiej Kościelnej.

13.03.2018

15:37

Depositphotos_4371074_originalZakład Komunalny w Halinowie informuje, że w związku z robotami związanymi z budową sieci wodociągowej w ul. Szczęśliwej, w dniu 16.03.2018 r. w godzinach 09:00 – 13:00 zostanie wstrzymana dostawa wody do budynków ulicy Szczęśliwej w Długiej Kościelnej.

 

Za utrudnienia przepraszamy.

 

 

awaria 16.03.2018

 

 

Informacja o wstrzymaniu dostawy wody w dniu 15.03.2018 r. w Starym Koniku

12.03.2018

11:06

Depositphotos_4371074_originalZakład Komunalny w Halinowie informuje, że w związku z robotami związanymi z budową przyłącza wodociągowego w ul. Bosmańskiej, w dniu 15.03.2018 r. w godzinach 09:00 – 12:00 zostanie wstrzymana dostawa wody do budynków w miejscowości Stary Konik oraz Duchnów, ul. Szosa Mińska, Kresowa, Bosmańska, Spacerowa..

 

Za utrudnienia przepraszamy

Awaria sieci wodociągowej w dniu 02.03.2018 r.

02.03.2018

13:35

Depositphotos_4371074_originalZakład Komunalny w Halinowie informuje, że w związku z awarią sieci wodociągowej w ul. Królowej Jadwigi w Wielgolesie Brzezińskim zasilanej w wodę ze Stacji Uzdatniania Wody w Wielgolesie Duchnowskim w dniu 02.03.2018 r. do godziny 20:00 mogą wystąpić przerwy w dostawie wody do budynków zlokalizowanych w miejscowości Wielgolas Brzeziński oraz Brzeziny.

Jednocześnie informujemy, że w wyniku awarii może nastąpić chwilowe pogorszenie jakości wody w zakresie parametrów mikrobiologicznych. W związku z tym prosimy odbiorców zaopatrywanych z sieci wodociągowej w miejscowości Wielgolas Brzeziński oraz Brzeziny o przegotowanie wody przed jej spożyciem. Sieć zostanie przepłukana i zdezynfekowana. Następnie zostaną pobrane próby wody do badań. Po wykonaniu badań informacja o jakości wody będzie zamieszczona na stronie BIP Zakładu w zakładce Ocena jakości wody dla SUW Wielgolas Duchnowski. 

 

Za utrudnienia przepraszamy

Komunikat

28.02.2018

13:42

Depositphotos_4371074_originalInformujemy, że awaria systemu została usunieta w związku z tym praca kasy została wznowiona.

Informacja o przetargach

05.01.2018

12:02

Depositphotos_4371074_originalInformujemy o zamówiniach publicznych dotyczących Inwestycji: Poprawa gospodarki ściekowej w gminie Halinów.

Poniżej linki: 

Informacja o wymianie wodomierzy w 2018 roku

04.01.2018

10:38

Depositphotos_4371487_m

Zakład Komunalny w Halinowie uprzejmie informuje, iż na terenie Gminy prowadzone są  prace związane z wymianą wodomierzy ze względu na kończący się okres ich legalizacji. Dotyczy to wodomierzy głównych z cechą legalizacyjną do 2013 roku.

Pracownicy naszego Zakładu, na bieżąco będą starali się Państwa informować o terminach montażu wodomierzy na danej ulicy, komunikatami umieszczanymi na tablicach informacyjnych lub dostarczanymi bezpośrednio do oddawczych skrzynek pocztowych.
Zakład Komunalny w Halinowie zwraca się z uprzejmą prośbą o umożliwianie dostępu do wodomierzy we wskazanym w ogłoszeniu terminie.

Poniżej przedstawiamy harmonogram montażu wodomierzy, jednocześnie informujemy, iż przedmiotowy harmonogram jest planem, który może ulec zmianom w trakcie jego realizacji.

 

HARMONOGRAM WYMIANY WODOMIERZY NA ROK 2018

Wstrzymanie dostawy wody w dniu 03.01.2018 r.

28.12.2017

10:04

Depositphotos_4371487_m

Zakład Komunalny w Halinowie informuje, że w związku z robotami związanymi z budową przyłącza wodociągowego przy ul. Zastawie w Kazimierowie, w dniu 03.01.2018 r. w godzinach 10:00 – 13:00 zostanie wstrzymana dostawa wody do budynków przy ul. Zastawie, Agawy, Morelowa, Agrestowa w Kazimierowie.

 

Za utrudnienia przepraszamy.

 

 

kazimierow 28.12.2017

Informacja

21.12.2017

11:56

Depositphotos_4371074_original

Informujemy, że w dniu 02 stycznia 2018 r. Zakład Komunalny w Halinowie będzie nieczynny.

 

W przypadku wystąpienia awarii prosimy o kontakt pod numerem telefonu 600 535 613 lub 696 453 774.

 

Za utrudnienia przepraszamy.

Życzenia BOŻONARODZENIOWE

18.12.2017

12:01

 

zyczenia 2017

Inwestycja:"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią w ul. 3-go Maja w miejscowości Halinów, Gmina Halinów”

23.01.2018

14:40

kan.3go maja.1Roboty budowlane polegające na budowie sieci kanalizacji sanitarnej ul. 3-go Maja, Północnej, Granicznej w Halinowie (dz. o nr ewid. 302/1, 315/1, 411, 995/3) oraz w Krzewinie (dz. o nr ewid. 84/2), Gmina Halinów, obejmującej budowę pompowni ścieków „Graniczna”, głównego kanału sanitarnego DN 200 PVC o długości ok. 232 m, odcinków sieci od głównego kanału do granic nieruchomości DN 160 PVC o łącznej długości ok. 57,5 m oraz przewodu tłocznego DN 90 PE o łącznej długości ok. 276 m.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Inwestycja:"Budowa dwóch pompowni ścieków wraz z przewodami tłocznymi i studniami rozprężnymi w Józefinie, Długiej Kościelnej oraz w Okuniewie, Gmina Halinów”

23.01.2018

14:36

pomp.2

Roboty budowlane polegające na budowie pompowni ścieków z przewodem tłocznym DN90 i studnią rozprężną w ul. Zgody w Józefinie (dz. o nr ewid. 100) oraz w ul. Wesołej w Długiej Kościelnej (dz. o nr ewid. 54) oraz pompowni ścieków z przewodem tłocznym DN90 i studnią rozprężną w Okuniewie (dz. o nr ewid. 2556), Gmina Halinów.

 

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Inwestycja:"Roboty budowlane polegające na budowie i przebudowie sieci wodociągowej w ul. Polnej w Długiej Kościelnej, Gmina Halinów”

23.01.2018

14:31

polna.1

Roboty budowlane  polegające na budowie sieci wodociągowej DN160 PE oraz przebudowie odcinka sieci DN110 na DN160 PE w ul. Polnej w m. Długa Kościelna, gmina Halinów - Inwestycja zlokalizowana w dz. nr ew. 162/2, 163, 366, 199/1 w Długiej Kościelnej.

Źródło finansowania:  środki własne.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Inwestycja: Roboty budowlane polegające na budowie sieci wodociągowej w miejscowościach Nowy Konik i Królewskie Brzeziny, Gmina Halinów”. Część I i II,

19.01.2018

15:20

konik 1(1)

Informujemy, że zakończyliśmu roboty budowlane polegające na budowie sieci wodociągowej w miejscowościach Nowy Konik i Królewskie Brzeziny, Gmina Halinów - sieć wodociągowa DN110 PE w m. Nowy Konik i Królewskie Brzeziny, gmina Halinów - Inwestycja zlokalizowana na działkach: dz. nr ew. 223, obręb geod. Królewskie Brzeziny, dz. nr ew. 54, 113/1, 121/3, 121/4, 107/18, obręb geod. Nowy Konik.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Inwestycja „Roboty budowlane polegające na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Chmielnej w miejscowości Okuniew, gmina Halinów”- zakończona.

10.07.2017

09:17

DSCF1427Informujemy, że zakończyliśmy budowę sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjnym w  ul. Chmielnej w miejscowości Okuniew, Gmina Halinów obejmującej budowę głównego kanału sanitarnego oraz odcinków sieci od głównego kanału do granic nieruchomości.

 

Źródło finansowania:  dotacja przekazana przez Gminę Halinów oraz  środki własne

 

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Inwestycja „Roboty budowlane polegające na budowie sieci wodociągowej w ul. Mostowej, Krzemowej, Sezamkowej, Kryształowej w Cisiu, Gmina Halinów”- zakończona

30.06.2017

12:41

Klaudia

pion           Informujemy, że zakończyliśmy budowę sieci wodociągowej realizowaną pod nazwą zadania „Roboty budowlane polegające na budowie sieci wodociągowej w ul. Mostowej, Krzemowej, Sezamkowej, Kryształowej w            Cisiu, Gmina Halinów”.

           Źródło finasowania:  środki własne oraz dotacja przekazana przez Gminę Halinów

           Wykonawca: Zakład Usług Budowlanych TEL-Bud Jerzy Brzozowski Sp. z o.o., 05-200 Wołomin, ul. Szosa Jadowska 51, Nowe Lipiny.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Obchody Światowego Dnia Wody

24.05.2017

14:49

wwd-drop-homeHistoria Światowego Dnia Wody

W 1993 roku Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych ustanowiło dzień 22 marca Światowym Dniem Wody. Od tego czasu co roku obchodom tego dnia towarzyszy inne hasło przewodnie pomagające zwrócić uwagę na najważniejsze problemy związane z ograniczonymi zasobami czystej wody słodkiej na Ziemi. Dzień ten został ustanowiony między innymi w celu zwrócenia uwagi państw członkowskich na istotną rolę prawidłowej gospodarki wodnej.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Fotorelacja z Światowego Dnia Wody 2017

27.04.2017

12:31

Monika

SDW strona tytulowa

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Strefowanie sieci wodociągowej na terenie Gminy Halinów

09.03.2017

08:40

Monika

 DSCF1466   W styczniu 2017 roku zakończyliśmy inwestycję polegającą na wykonaniu i uruchomieniu monitoringu sieci wodociągowej oraz stacji uzdatniania wody pod nazwą „Sektoryzacja sieci wodociągowej w Gminie Halinów”. Koszt inwestycji to 363 152,58 zł brutto. Dzięki podzieleniu terenu gminy na 9 stref poprzez montaż na sieci przepływomierzy elektromagnetycznych mierzących przepływ i ciśnienie wody, możliwe jest szybsze wykrywanie sytuacji nietypowych np. nieszczelności i awarii na sieci. Ponadto jest to kolejny krok do wykonania systemu zarządzającego ciśnieniem wody w sieci wodociągowej polegającym na dostosowywaniu ciśnienia do pory dnia i do charakterystyki rozbiorów wody na sieci. Nowoczesny sposób zarządzania siecią wodociągową poprzez sterowanie takimi parametrami jak min. ciśnienie pozwoli nam na oszczędności w zakresie zużycia energii elektrycznej oraz ograniczy jeszcze bardziej straty wody na sieci. Ponadto opisywana inwestycja jest jednym z etapów wprowadzenia w naszym Zakładzie dynamicznego modelu hydraulicznego sieci, którego celem jest odwzorowanie na mapach online pracy sieci. Dzięki modelowi będzie można ocenić min. rozbiór wody w sieci, wiek wody, sprawdzić jak wpłynie na dostawę wody przyłączenie nowych odbiorców. Cały opisywany projekt sektoryzacji sieci wraz z jej modelowaniem hydraulicznym jest elementem planu bezpieczeństwa wody. Ww. przedsięwzięcie wzmacnia kontrole sieci i bezpieczeństwo min. w zakresie dostawy wody o wymaganym ciśnieniu i odpowiedniej jakości do naszych odbiorców.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

ŚWIATOWY DZIEŃ WODY 2017

23.02.2017

10:32

Monika

logo swiatowego dnia wody

ŚWIATOWY DZIEŃ WODY 2017

25 marca 2017 r.

Zakład komunalny w Halinowie zaprasza na obchody Światowego Dnia Wody
 oraz do wzięcia udziału w konkursie edukacyjnym.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Inwestycja Roboty budowlane polegające na budowie sieci kanalizacyjnej w ul. Stołecznej, Gmina Halinów zakończona

17.10.2016

12:34

Monika

FOT28BCZakład Komunalny w Halinowie zakończył budowę sieci kanalizacyjnej w ulicy Stołecznej w Józefinie. Wykonawca: PBDiM Mińsk Mazowiecki. Wartość prac brutto: 447.739,56 zł.

Czas realizacji od 12.07.2016 r. do 21.10.2016 r.

Źródło finasowania dotacja przekazana przez Gminę Halinów.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Uroczyste otwarcie zdroju przed Urzędem Miejski w Halinowie

09.09.2016

14:23

Monika

20160818_093754

 

W dniu 09 września br. zostało oddane do użytku mieszkańców źródełko wody pitnej znajdujące się przy placu zabaw na ul. Spółdzielczej w Halinowie. W imieniu Pana Adama Ciszkowskiego Burmistrza Halinowa wstęgę przecięli Pan Robert Grubek Sekretarz Halinowa oraz Pani Małgorzata Komuda-Ołowska Dyrektor Zakładu. Przy otwarciu źródełka był obecny również Pan Adam Sekmistrz Zastępca Burmistrza oraz pracownicy Zakładu. Serdecznie zapraszamy mieszkańców do korzystania ze źródełka :). DOBRA WODA HALINÓW - ZDROWA WODA. 

 

 

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Inwestycja „Roboty budowlane polegające na budowie i przebudowie sieci wodociągowej w miejscowościach Długa Kościelna i Kazimierów, gmina Halinów” zakończona

17.08.2016

14:24

Monika

DSCF1185

Informujemy, że zakończyliśmy budowę sieci wodociągowej realizowaną pod nazwą zadania „Roboty budowlane polegające na budowie i przebudowie sieci wodociągowej w miejscowościach Długa Kościelna i Kazimierów, gmina Halinów”.
Inwestor Zakład Komunalny w Halinowie

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

ŚWIATOWY DZIEŃ WODY 2016 r.

30.03.2016

09:06

Monika

Depositphotos_4371074_original Zakład Komunalny w Halinowie zaprasza do obejrzenia relacji z Światowego Dnia Wody w Gminie Halinów, które odbyły się 2 kwietnia 2016 r.  na terenie  Stacji  Uzdatniania Wody w Wielgolesie Duchnowskim

Podobny obraz

czytaj więcej »

Święto Miasta i Gminy Halinów 2015

16.07.2015

15:23

herb-stronaŚwięto Miasta i Gminy Halinów odbyło się 2 Maja 2015 r. Inauguracje rozpoczął zespół Video. Świętowaliśmy 14 rocznicę nadania praw miejskich. Tradycyjnie przed piknikiem odbyła się msza św. w parafii NMP Matki Łaski Bożej w Halinowie. Od godziny 15:30 Na wspólnym stanowisku z GCK i Urzędem Miejskim, rozdawaliśmy materiały edukacyjne i promujące działania Zakładu Komunalnego, oraz zachęcaliśmy do picia wody z kranu z naszych Stacji Uzdatniania Wody. Maskotka Zakładu Komunalnego -Żabka udzielała wywiadu do Lokalnej Telewizji.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Budowa SUW w Wielgolesie Duchnowskim zakończona.

16.06.2015

14:02

SUW WD_po modernizacji_2   12 maja 2015 roku Zakład Komunalny w Halinowie zakończył inwestycję przebudowy i rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody w Wielgolesie Duchnowskim.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Obchody Światowego Dnia Wody

09.02.2015

14:35

Ogłaszamy konkurs fotograficzny dla „amatorów” „Żywioł wody na jednym ujęciu”. W okresie od 09 lutego 2015 r. do dnia 11 marca 2015 r. do godz. 16.00 należy zgłaszać fotografie do Konkursu poprzez ich doręczenie do siedziby Organizatora wraz z wypełnionym i podpisanym własnoręcznie formularzem zgłoszeniowym, zamieszczony w zakładce Wydarzenia. Za moment zgłoszenia fotografii do Konkursu strony uznają moment pokwitowania przyjęcia fotografii wraz z wypełnionym formularzem przez uprawnionego pracownika Organizatora. Informacje szczegółowe zostały umieszczone na załączonym plakacie. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Konkursie !

 

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Witamy na naszej nowej stronie internetowej

13.05.2014

11:31

         Podczas odwiedzin na naszej nowej stronie internetowej będzie Państwu towarzyszyć nasza przyjaciółka żabka – rzekotka drzewna. Ochrona przyrody i środowiska naturalnego wpisana jest w misję Zakładu Komunalnego w Halinowie, dlatego ochrona zbiorników i cieków wodnych oraz ekosystemów jest dla nas bardzo ważna. Poprzez nasze działania chronimy środowisko naturalne gminy Halinów.
czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

05-074 Halinów ul. Józefa Piłsudskiego 77 Tel. (022) 760 40 15 Faks: (022) 783 69 05 biuro@zakladkomunalny.pl    |    Mapa strony